Kontakt

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, by odpowiedzieć jak najszybciej na Twoje pytania.

Biuro Obsługi Klienta
(czynne poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 20.00)

Infolinia:
801 500 207
(22) 545 55 55

Elixir

Elektroniczny system rozliczeń międzybankowych Elixir umożliwia sprawną realizację przelewów w złotych. Za pośrednictwem systemu Elixir realizowane są płatności uznaniowe i obciążeniowe osób indywidualnych i firm, jak również samych banków. Wszystkie transakcje skierowane do systemu rozliczane są w czasie jednej z trzech sesji Elixir odbywających się każdego dnia, a rozrachunek w systemie Narodowego Banku Polskiego – SORBNET2 – zapewnia finalność transakcji w bieżącym dniu.

Już od 1994 roku system Elixir gwarantuje sprawną realizację płatności pomiędzy bankami, które uczestniczą w systemie. Stworzony i rozwijany przez KIR system umożliwia elektroniczną wymianę komunikatów rozliczeniowych oraz informacji pomiędzy jego uczestnikami.

System Elixir spełnia europejskie standardy dotyczące obsługi płatności w przestrzeni międzybankowej. Wszystkie rozliczenia oraz informacje przetwarzane przez system szyfrowane są elektronicznym podpisem Szafir. Dzięki temu uczestnicy systemu mają gwarancję bezpieczeństwa i nienaruszalności przesyłanych danych.

Wymiana informacji w systemie Elixir możliwa jest niezależnie od pory dnia. Transakcje mogą być kierowane do systemu w trybie 24/7/365, a ich rozliczenie następuje w czasie jednej z trzech sesji Elixir odbywających się w ciągu dnia Dzięki zastosowaniu modelu wielostronnego nettingu, czyli kompensaty transferów realizowanych pomiędzy bankami, system Elixir umożliwia redukcję płynności niezbędnej bankom do rozrachunku płatności nawet o 70 proc. To znacząco zmniejsza koszty kapitału i poszerza możliwości zarządzania płynnością finansową.

System Elixir cały czas dynamicznie się rozwija i jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb banków oraz zmieniającego się rynku płatności.

Dla usprawnienia procesu przetwarzania zleceń KIR oferuje uczestnikom bezpłatną aplikację Elixir-ok, która w szczególności weryfikuje poprawność komunikatów i przygotowuje je do wysyłki do centralnej aplikacji systemu.

Wśród systemów rozliczeniowych KIR oprócz systemu Elixir rozliczającego płatności w złotych, jest również system Euro Elixir przetwarzający transakcje w euro, realizowane w skali paneuropejskiej oraz system Express Elixir umożliwiający wykonywanie natychmiastowych przelewów międzybankowych w złotych.

Korzyści, jakie daje system Elixir:

  • pewność – system Elixir to standard rozliczeń międzybankowych w Polsce. Umożliwia realizację płatności pomiędzy wszystkimi bankami,
  • zaufanie – system Elixir jest integralną częścią infrastruktury sektora bankowego w Polsce. Został opracowany we współpracy z bankami,
  • niezawodność – działa niezawodnie już od 20 lat. Gwarantuje bankom realizację każdej płatności,
  • elastyczność – umożliwia elastyczne kształtowanie schematów rozliczeniowych. Jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb banków, w tym zróżnicowanych rodzajów płatności (np. polecenie przelewu, płatności podatkowe, polecenie zapłaty),
  • optymalizacja kosztów – system jest dla banków optymalny pod względem ekonomicznym. Zastosowany model nettingu umożliwia redukcję płynności niezbędnej bankom do rozrachunku płatności klientów na poziomie 70%, co znacząco obniża koszty kapitału i poszerza możliwości zarządzania płynnością,
  • standard europejski – system spełnia standardy europejskie w zakresie realizacji płatności. Dzięki temu każdy bank będący uczestnikiem systemu Elixir ma gwarancję, że działa zgodnie z europejskimi wymogami dotyczącymi obsługi płatności w przestrzeni międzybankowej.

KIR dokonuje rozliczeń w systemie Elixir od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Każdego dnia rozliczeniowego odbywają się 3 sesje zakończone rozrachunkiem w systemie SORBNET2. 

Etap Sesja nr 1 Sesja nr 2 Sesja nr 3
Otwarcie wejścia 16.00
(dzień poprzedni)

9:30
(dzień rozliczeniowy)

13:30
(dzień rozliczeniowy)
Zamknięcie wejścia 09:30 13.30 16:00
Przetwarzanie, rozliczenie 9:30  – 10:30 13:30 – 14:30 16:00– 17:00
Rozrachunek 10:30  – 11:00 14:30– 15:00 17:00  – 17:30
Wyjście od 11:00 od 15:00 od 17:30
Raporty po 11:00 po 15:00 po 17:30

W ramach poszczególnych sesji obsługiwane są niemal wszystkie typy płatności – wyjątek stanowi polecenie zapłaty, realizowane podczas wybranych sesji, zgodnie ze schematem wypracowanym przez Związek Banków Polskich.

W dniach 24 grudnia i 31 grudnia odbywa się 1 i 2 sesja rozliczeniowa.

Lista bezpośrednich uczestników systemu Elixir (stan na dzień 16/10/2015)

Lp. Nr rozliczeniowy Nazwa banku
1. 10100000 Narodowy Bank Polski
2. 10200003 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
3. 10300006 Bank Handlowy w Warszawie SA
4. 10500002 ING Bank Śląski S.A.
5. 10600005 Bank BPH S.A.
6. 10900004 Bank Zachodni WBK S.A.
7. 11300007 Bank Gospodarstwa Krajowego
8. 11400000 mBank S.A.
9. 11600006 Bank Millennium S.A.
10. 12400001 Bank Polska Kasa Opieki S.A.
11. 12800003 HSBC Bank Polska S.A.
12. 13000000 Meritum Bank ICB S.A.
13. 13200006 Bank Pocztowy SA
14. 14700002 Euro Bank S.A.
15. 15400004 Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie
16. 15600000 GETIN NOBLE BANK S.A.
17. 15800006 Mercedes-Benz Bank Polska S.A.
18. 16000003 BNP Paribas Bank Polska S.A.
19. 16100006 SGB-BANK S.A.
20. 16700004 RBS BANK (Polska) S.A.
21. 16800007 PLUS BANK S.A.
22. 17500009 Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie
23. 18400007 SOCIETE GENERALE w Warszawie
24. 18700006 FM Bank PBP S.A.
25. 18900002 PEKAO Bank Hipoteczny S.A.
26. 19100009 Deutsche Bank Polska S.A.
27. 19300005 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
28. 19400008 Credit Agricole Bank Polska S.A.
29. 19500001 Idea Bank S.A.
30. 21300004 VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.
31. 21400007 FCA-Group Bank Polska SA
32. 21500000 mBank Hipoteczny S.A.
33. 21600003 Toyota Bank Polska S.A.
34. 21900002 DNB Bank Polska S.A.
35. 22100009 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska)S.A.
36. 22500001 Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce
37. 23500002 BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce
38. 23600005 Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce
39. 23700008 Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) Oddział w Polsce
40. 24900005 Alior Bank S.A.
41. 85910007 Krakowski Bank Spółdzielczy

2016.03 - KIR potwierdza poprawność funkcjonowania aplikacji oddziałowych Elixir-OK v.2.10 oraz Euro Elixir-OK v.2.15 w środowisku systemu Windows 7 SP 1 z zainstalowanymi poprawkami systemu operacyjnego kategorii krytyczne i poprawkami bezpieczeństwa:

Link do listy weryfikowanych poprawek - marzec 2016