Kontakt

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
0 801 500 207
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

Elixir

Logo Elixir

Elektroniczny system rozliczeń międzybankowych Elixir umożliwia sprawną realizację przelewów w złotych. Za pośrednictwem systemu Elixir realizowane są płatności uznaniowe i obciążeniowe osób indywidualnych i firm, jak również samych banków. Wszystkie transakcje skierowane do systemu rozliczane są w czasie jednej z trzech sesji Elixir odbywających się każdego dnia, a rozrachunek w systemie Narodowego Banku Polskiego – SORBNET2 – zapewnia finalność transakcji w bieżącym dniu.

Już od 1994 roku system Elixir gwarantuje sprawną realizację płatności pomiędzy bankami, które uczestniczą w systemie. Stworzony i rozwijany przez KIR system umożliwia elektroniczną wymianę komunikatów rozliczeniowych oraz informacji pomiędzy jego uczestnikami.

System Elixir spełnia europejskie standardy dotyczące obsługi płatności w przestrzeni międzybankowej. Wszystkie rozliczenia oraz informacje przetwarzane przez system szyfrowane są elektronicznym podpisem Szafir. Dzięki temu uczestnicy systemu mają gwarancję bezpieczeństwa i nienaruszalności przesyłanych danych.

Wymiana informacji w systemie Elixir możliwa jest niezależnie od pory dnia. Transakcje mogą być kierowane do systemu w trybie 24/7/365, a ich rozliczenie następuje w czasie jednej z trzech sesji Elixir odbywających się w ciągu dnia. Dzięki zastosowaniu modelu wielostronnego nettingu, czyli kompensaty transferów realizowanych pomiędzy bankami, system Elixir umożliwia redukcję płynności niezbędnej bankom do rozrachunku płatności nawet o 70 proc. To znacząco zmniejsza koszty kapitału i poszerza możliwości zarządzania płynnością finansową.

System Elixir cały czas dynamicznie się rozwija i jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb banków oraz zmieniającego się rynku płatności.

Dla usprawnienia procesu przetwarzania zleceń KIR oferuje uczestnikom bezpłatną aplikację Elixir-ok, która w szczególności weryfikuje poprawność komunikatów i przygotowuje je do wysyłki do centralnej aplikacji systemu.

Wśród systemów rozliczeniowych KIR oprócz systemu Elixir rozliczającego płatności w złotych, jest również system Euro Elixir przetwarzający transakcje w euro, realizowane w skali paneuropejskiej oraz system Express Elixir umożliwiający wykonywanie natychmiastowych przelewów międzybankowych w złotych.

W związku ze zmianami w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, sankcjonującymi mechanizm podzielonej płatności. tzw. split payment, KIR wprowadza od 1 lipca 2018 r. zmiany w sposobie funkcjonowania systemu Elixir, umożliwiające klientom banków dokonywanie płatności zgodnie z regułami split payment. Split payment to rozwiązanie którego celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami VAT, czyli przedsiębiorcami. Polega na możliwości zapłaty podatku VAT na specjalny, dedykowany rachunek bankowy – rachunek VAT. Zmiany wdrażające mechanizm split payment w systemie Elixir w komunikatach płatniczych, dotyczą m.in. zleceń i zwrotów uznaniowych, obciążeń i zleceń obciążeniowych oraz informacji i reklamacji uznaniowych. Do komunikatów zostanie dodany również nowy kod dokumentu źródłowego – płatność za fakturę VAT/korektę faktury VAT.

Korzyści, jakie daje system Elixir:

  • pewność – system Elixir to standard rozliczeń międzybankowych w Polsce. Umożliwia realizację płatności pomiędzy wszystkimi bankami,
  • zaufanie – system Elixir jest integralną częścią infrastruktury sektora bankowego w Polsce. Został opracowany we współpracy z bankami,
  • niezawodność – działa niezawodnie od ponad 20 lat. Gwarantuje bankom realizację każdej płatności,
  • elastyczność – umożliwia elastyczne kształtowanie schematów rozliczeniowych. Jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb banków, w tym zróżnicowanych rodzajów płatności (np. polecenie przelewu, płatności podatkowe, polecenie zapłaty),
  • optymalizacja kosztów – system jest dla banków optymalny pod względem ekonomicznym. Zastosowany model nettingu umożliwia redukcję płynności niezbędnej bankom do rozrachunku płatności klientów na poziomie 70%, co znacząco obniża koszty kapitału i poszerza możliwości zarządzania płynnością,
  • standard europejski – system spełnia standardy europejskie w zakresie realizacji płatności. Dzięki temu każdy bank będący uczestnikiem systemu Elixir ma gwarancję, że działa zgodnie z europejskimi wymogami dotyczącymi obsługi płatności w przestrzeni międzybankowej.

KIR dokonuje rozliczeń w systemie Elixir od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Każdego dnia rozliczeniowego odbywają się 3 sesje zakończone rozrachunkiem w systemie SORBNET2. 

Etap Sesja nr 1 Sesja nr 2 Sesja nr 3
Otwarcie wejścia 16:00
(dzień poprzedni)

9:30
(dzień rozliczeniowy)

13:30
(dzień rozliczeniowy)
Zamknięcie wejścia 9:30 13:30 16:00
Przetwarzanie, rozliczenie 9:30  – 10:30 13:30 – 14:30 16:00 – 17:00
Rozrachunek 10:30  – 11:00 14:30 – 15:00 17:00  – 17:30
Wyjście od 11:00 od 15:00 od 17:30
Raporty po 11:00 po 15:00 po 17:30

W ramach poszczególnych sesji obsługiwane są niemal wszystkie typy płatności – wyjątek stanowi polecenie zapłaty, realizowane podczas wybranych sesji zgodnie ze schematem wypracowanym przez Związek Banków Polskich.

24 grudnia oraz w ostatnim dniu roboczym w roku odbywa się tylko 1 i 2 sesja rozliczeniowa.

Lista bezpośrednich uczestników systemu Elixir (stan na dzień 02/01/2017)

Lp. Nr rozliczeniowy Nazwa banku
1. 10100000 Narodowy Bank Polski
2. 10200003 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
3. 10300006 Bank Handlowy w Warszawie S.A.
4. 10500002 ING Bank Śląski S.A.
5. 10600005 Bank BPH S.A.
6. 10900004 Santander Bank Polska S.A.
7. 11300007 Bank Gospodarstwa Krajowego
8. 11400000 mBank S.A.
9. 11600006 Bank Millennium S.A.
10. 12400001 Bank Polska Kasa Opieki S.A.
11. 12800003 HSBC Bank Polska S.A.
12. 13200006 Bank Pocztowy S.A.
13. 14700002 Euro Bank S.A.
14. 15400004 Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie
15. 15600000 Getin Noble Bank S.A.
16. 15800006 Mercedes-Benz Bank Polska S.A.
17. 16000003 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
18. 16100006 SGB-Bank S.A.
19. 16700004 RBS Bank (Polska) S.A.
20. 16800007 Plus Bank S.A.
21. 17500009 Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie
22. 18400007 Societe Generale w Warszawie
23. 18700006 Nest Bank S.A.
24. 18900002 Pekao Bank Hipoteczny S.A.
25. 19100009 Deutsche Bank Polska S.A.
26. 19300005 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
27. 19400008 Credit Agricole Bank Polska S.A.
28. 19500001 Idea Bank S.A.
29. 21300004 Volkswagen Bank Polska S.A.
30. 21400007 FCA-Group Bank Polska S.A.
31. 21500000 mBank Hipoteczny S.A.
32. 21600003 Toyota Bank Polska S.A.
33. 21900002 DNB Bank Polska S.A.
34. 22100009 MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce
35. 22500001 Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce
36. 23500002 BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce
37. 23600005 Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce
38. 23700008 Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) Oddział w Polsce
39. 24900005 Alior Bank S.A.
40. 85910007 Krakowski Bank Spółdzielczy
41. 94840007 Bank Spółdzielczy w Brodnicy

2016.03 KIR potwierdza poprawność funkcjonowania aplikacji oddziałowych Elixir-OK v.2.10 oraz Euro Elixir-OK v.2.15 w środowisku systemu Windows 7 SP 1 z zainstalowanymi poprawkami systemu operacyjnego kategorii krytyczne i poprawkami bezpieczeństwa:

Link do listy weryfikowanych poprawek - marzec 2016

 

Polecenie przelewu

 

Polecenie zapłaty