Kontakt

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
0 801 500 207
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Adres dla powiadomień, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami:

Instrumenty płatnicze

W ramach systemu Euro Elixir rozliczane są różne kategorie transakcji w euro:

  1. W zależności od relacji pomiędzy stronami transakcji rozliczenia:
  • wewnątrzsystemowe – obejmują transakcje pomiędzy uczestnikami systemu Euro Elixir,
  • międzysystemowe – zaliczają się do nich transakcje, gdzie wyłącznie jedna strona jest uczestnikiem systemu Euro Elixir (do zewnętrznych systemów rozliczeniowych należą obecnie: system STEP2 oraz systemy izb partnerskich EACHA – Equens i IberPay).
  1. W zależności od formatu zlecenia rozliczenia:
  • XCT – bazują na komunikatach etykietowych MT103, zgodnych ze standardem SWIFT,
  • SCT – ich podstawą są komunikaty XML, zgodne ze standardem ISO20022 oraz wytycznymi Europejskiej Rady ds. Płatności dla SEPA.

Jak działa system Euro Elixir