Kontakt

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
0 801 500 207
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Adres dla powiadomień, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami:

Euro Elixir

Logo Euro Elixir

System rozliczeń międzybankowych Euro Elixir to nowoczesne i uniwersalne rozwiązanie stworzone, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z integracji europejskich systemów płatności. Dzięki systemowi Euro Elixir możliwe jest przetwarzanie transakcji w euro, realizowanych w skali paneuropejskiej.

Euro Elixir to międzybankowy system rozliczeń płatności w euro, przetwarzający zarówno przelewy przesyłane między bankami w Polsce, jak i wysyłane za granicę. Usługa funkcjonuje w ramach zintegrowanej infrastruktury Europejskiego Obszaru Płatności.

Dzięki współpracy z instytucjami rozliczeniowymi z innych krajów, m.in. z EBA Clearing (system STEP2) oraz w ramach EACHA (Stowarzyszenie Europejskich Izb Rozliczeniowych), zlecane w Polsce międzynarodowe transakcje w euro realizowane są sprawnie i niezawodnie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. System Euro Elixir obsługuje płatności w schemacie SEPA Credit Transfer (SCT), a rozrachunek odbywa się bezpośrednio na Single Shared Platform systemu TARGET2.

Euro Elixir to nowoczesne i uniwersalne rozwiązanie stworzone, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z integracji europejskich systemów płatności. Został uruchomiony w 2005 roku, początkowo jako system lokalny, obsługujący wyłącznie płatności wymieniane pomiędzy uczestnikami KIR. Jednak już w pierwszych miesiącach funkcjonowania został połączony z paneuropejską izbą rozliczeniową STEP2. W połowie 2005 roku Euro Elixir umożliwił realizację transakcji w ramach całej Unii Europejskiej. Wraz z pogłębianiem się integracji europejskich systemów płatniczych, z początkiem 2008 roku stał się częścią otwartego wówczas Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (Single Euro Payments Area – SEPA) jako SEPA CT Scheme Compliant Automated Clearing House, co potwierdziło jego zgodność z wymogami SEPA. Dalsze dostosowanie Euro Elixir do standardów europejskich systemów płatności doprowadziły do przeniesienia rozrachunku na platformę Europejskiego Banku Centralnego TARGET2 oraz dywersyfikacji kanałów rozliczeniowych w oparciu o sieć EACHA. 

 

Korzyści, jakie daje system Euro Elixir:

  • możliwość realizowania transakcji w euro – dzięki Euro Elixir każdy bank ma możliwość rozliczania płatności w euro w relacjach z innymi bankami w skali paneuropejskiej,
  • bezpieczeństwo – system Euro Elixir przez lata działania dowiódł swojej niezawodności, dlatego cieszy się zaufaniem sektora bankowego,
  • większe możliwości zarządzania płynnością – model nettingu zastosowany w systemie Euro Elixir umożliwia redukcję płynności niezbędnej bankom do rozrachunku płatności klientów w euro na poziomie 70 proc., co znacząco zmniejsza koszty i ułatwia zarządzanie płynnością,
  • niskie koszty – pod względem cen rozliczeń system Euro Elixir jest rozwiązaniem konkurencyjnym na arenie europejskiej,
  • zgodność z wymogami SEPA – każdy bank będący uczestnikiem systemu Euro Elixir ma łatwy dostęp do instrumentów, które pozwalają na realizację płatności klientów zgodnie z jednolitym standardem europejskim,
  • szybkość – realizacja płatności klientów banku w skali paneuropejskiej odbywa się w ciągu jednego dnia.

W systemie Euro Elixir rozliczenia i rozrachunek zleceń płatniczych nominowanych w euro dokonywane są od poniedziałku do piątku, w ramach sześciu sesji rozliczeniowych dziennie, w dniach operacyjnych i godzinach, w których funkcjonuje system TARGET2 (tj. z wyłączeniem dni: Nowy Rok, Wielki Piątek, Wielkanoc, Święto Pracy, Boże Narodzenie).

Uproszczony harmonogram sesji rozliczeniowych (bez gwarancji rozrachunku):

 

Etap Sesja nr 1 Sesja nr 2 Sesja nr 3 Sesja nr 4 Sesja nr 5 Sesja nr 6
Otwarcie wejścia 15.30
(dzień poprzedni)
8:30
(dzień rozliczenia)
11:20
(dzień rozliczenia)
8:30
(dzień rozliczenia)
13:30
(dzień rozliczenia)
15:30
(dzień rozliczenia)
Zamknięcie wejścia 8:30 11:20 12:20 13:30 15:30 16:50
Przetwarzanie, rozliczenie 8:30–9:30 11:20 – 11:30 12:20 – 12:30 13:30 – 14:00 15:30 – 16:10 16:50 – 17:20
Rozrachunek 9:30 – 10:30

11:30 – 11:50

12:30 – 12:50 14:00 – 15:00 16:10 – 16:45 17:20 – 17:35
Wyjście od 9:30 od 11:30 od 12:30 od 14:00 od 16:10 od 17:20
Raporty po 10:30 po 11:50 po 12:50 po 15:00 po 16:45 po 17:40

Realizacja płatności wewnątrzsystemowych przebiega zawsze w ramach sesji, na którą zostały skierowane (1,4 lub 5). Są one finalizowane z datą bieżącą. W przypadku transakcji międzysystemowych, z uwagi na dwuetapowość rozrachunku, data finalizacji może być inna niż data skierowania płatności do rozliczeń.

 

Euro Elixir obsługuje płatności w euro w relacjach krajowych oraz transgranicznych. Zasięg systemu wyznaczany jest przez granice Jednolitego Obszaru Płatności w Euro. 

Zestawienie krajów SEPA:

Terytorium Terytorium Kod kraju BIC Kod kraju IBAN
Wyspy Alandzkie Ăland Islands FI FI
Austria Austria AT AT
Azory Azores PT PT
Belgia Belgium BE BE
Bułgaria Bulgaria BG BG
Wyspy Kanaryjskie Canary Islands ES ES
Chorwacja Croatia HR HR
Cypr Cyprus CY CY
Czechy Czech Republic CZ CZ
Dania Denmark DK DK
Estonia Estonia EE EE
Finlandia Finland FI FI
Francja France FR FR
Gujana Francuska French Guiana GF FR
Gibraltar Gibraltar GI GI
Grecja Greece GR GR
Gwadelupa Guadeloupe GP FR
Guernsey Guernsey GG GB
Hiszpania Spain ES ES
Holandia Netherlands NL NL
Islandia Iceland IS IS
Irlandia Ireland IE IE
Wyspa Man Isle of Man IM GB
Jersey Jersey JE GB
Liechtenstein Liechtenstein LI LI
Litwa Lithuania LT LT
Luksemburg Luxembourg LU LU
Łotwa Latvia LV LV
Madera Madeira PT PT
Malta Malta MT MT
Martynika Martinique MQ FR
Majotta Mayotte YT FR
Monako Monaco MC MC
Niemcy Germany DE DE
Norwegia Norway NO NO
Polska Poland PL PL
Portugalia Portugal PT PT
Rèunion Rèunion RE FR
Rumunia Romania RO RO
Saint Barthèlemy Saint Barthèlemy BL FR
Saint Martin Saint Martin (French part) MF FR
Saint Pierre and Miquelon Sain Pierre and Miquelon PM FR
San Marino San Marino SM SM
Słowacja Slovakia SK SK
Słowenia Slovenia SI SI
Szwecja Sweden SE SE
Szwajcaria Switzerland CH CH
Wielka Brytania United Kingdom GB GB
Węgry Hungary HU HU
Włochy Italy IT IT

Źródło: www.europeanpaymentscouncil.eu

Jednym z warunków uzyskania statusu uczestnika bezpośredniego systemu Euro Elixir jest posiadanie przez dany bank identyfikatora BIC oraz podpisanie dwóch umów: jednej z KIR o uczestnictwo w systemie i drugiej o prowadzenie rachunku w euro w systemie TARGET2.

Ogólne zasady i kryteria dostępu do systemu Euro Elixir

Regulamin systemu Euro Elixir v4.0

Wzór umowy Euro Elixir

Uczestnicy pośredni systemu Euro Elixir nie muszą podpisywać z KIR umowy ani posiadać subkonta na SSP TARGET2. Włączenie uczestnika pośredniego do rozliczeń jest rejestrowane w KIR przez uczestnika bezpośredniego, który w jego imieniu wymienia komunikaty w systemie Euro Elixir oraz zapewnia płynność na pokrycie zobowiązań rozrachunkowych.