Kontakt

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
0 801 500 207
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Adres dla powiadomień, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami:

Express Elixir

Logo Express Elixir

Express Elixir to pierwszy system rozliczeń płatności natychmiastowych w Polsce, umożliwiający bezpośrednią realizację transakcji z konta nadawcy w jednym banku na konto odbiorcy w innym banku. Daje możliwość rozliczania transakcji w czasie zbliżonym do rzeczywistego, bez udziału instytucji pośredniczących. Dzięki wykorzystaniu infrastruktury KIR i NBP środki nie opuszczają systemu bankowego.

Express Elixir jest pierwszym w Polsce i drugim w Europie  (po rozwiązaniu brytyjskim) profesjonalnym systemem rozliczeniowym, umożliwiającym bezpośrednią realizację przelewów natychmiastowych.

Do prowadzenia rozliczeń nie są wykorzystywane rachunki pozabankowych instytucji pośredniczących.

Środki zgromadzone na potrzeby rozliczania transakcji są zdeponowane w NBP, pieniądze klientów nie opuszczają więc systemu bankowego.

Dzięki wdrożeniu systemu przelewów natychmiastowych Express Elixir bank poszerza swoją ofertę o nowoczesną usługę, stanowiącą dodatkowe źródło przychodu.

Udostępnienie innowacyjnego rozwiązania, którego popularność rośnie z miesiąca na miesiąc, wzmacnia również wizerunek banku jako instytucji dbającej o klienta.

Dlaczego warto wdrożyć Express Elixir:

  • pewność rozliczeń i brak ryzyka kredytowego – dzięki zastosowaniu modelu depozytowego, realizowanego w oparciu o dedykowany rachunek powierniczy prowadzony przez NBP, Express Elixir daje bankom gwarancję rozliczeń,
  • dodatkowe źródło przychodu –  dzięki wdrożeniu systemu przelewów natychmiastowych Express Elixir bank poszerza swoją ofertę o nowoczesną usługę, która może stanowić dodatkowe źródło przychodu.