Kontakt

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, by odpowiedzieć jak najszybciej na Twoje pytania.

Biuro Obsługi Klienta
(czynne poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 20.00)

e-mail:

Infolinia:
801 500 207
(22) 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikim operatora.

Ognivo

Logo Ognivo

Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Pozwala na znaczne usprawnienie prowadzonego przez banki czasochłonnego procesu realizacji zapytań i reklamacji, który wcześniej odbywał sie w formie papierowej. Dzięki Ognivo wymiana informacji między uczestnikami usługi jest szybka i łatwa w obsłudze.

 

Dlaczego warto wdrożyć Ognivo:

 • oszczędność – Ognivo eliminuje korespondencję papierową pomiędzy bankami i uprawnionymi podmiotami, co pozwala obniżyć koszty wymiany informacji, w szczególności w zakresie reklamacji i zapytań,
 • usprawnienie procesu wymiany informacji – dzięki Ognivo znacznie skraca się czas niezbędny do wymiany informacji,
 • monitoring wysłanych zapytań – Ognivo pozwala na bieżące monitorowanie wysyłanych zapytań i reklamacji.

Ognivo to jedyne na rynku rozwiązanie, które umożliwia bezpieczną i szybką wymianę informacji między uczestnikami systemu rozliczeniowego Elixir i Euro Elixir oraz instytucjami współpracującymi z bankami, takimi jak: ZUS, Poczta Polska, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, komornicy oraz sądy i prokuratury.

Moduły dostępne w Ognivo

Aplikacja online Ognivo składa się z dedykowanych modułów, z których każdy odpowiada na konkretne potrzeby banków i instytucji współpracujących z nimi. Ognivo znacznie usprawnia komunikację, w szczególności w zakresie zapytań i reklamacji. Dzięki usłudze wymiana informacji między jej uczestnikami jest szybka i łatwa.

KIR jako operator systemu Ognivo zapewnia zaufaną platformę komunikacyjną, pełni w wymianie informacji taką samą rolę, jak poczta w przypadku, gdy korespondencja między bankiem a klientem prowadzona jest w formie papierowej. KIR nie ma dostępu do danych osób, których dotyczy zapytanie, ani do informacji o rachunkach bankowych.

 

 

Moduły obowiązkowe:

 • Moduł reklamacji i zapytań – umożliwia elektroniczną wymianę informacji w zakresie realizowanych przelewów między bankami a ZUS czy Pocztą Polską.
 • Moduł monitoringu sald systemów rozliczeniowych – pozwala na sprawdzenie sald banku w ramach systemów rozliczeniowych KIR. Aktualizacja stanu rozliczeń następuje po każdej zmianie.
 • Moduł elektronizacji zgód poleceń zapłaty – obsługuje procesy związane z przyjęciem lub odrzuceniem zgody (odwołania) na obciążenie rachunku z tytułu polecenia zapłaty.
 • Moduł awaryjnego kopiowania plików BIF – umożliwia eksport i import plików BIF do/z bramki FTP w przypadku niedostępności podstawowego łącza transmisji danych. Od 2009 roku moduł ten jest obowiązkowy dla banków jako bezpośrednich uczestników rozliczeń.

Moduły opcjonalne:

 • Moduł do obsługi przenoszenia rachunków i usług płatniczych – pozwala terminowo, sprawnie i bezpiecznie przenosić rachunki klientów pomiędzy dotychczasowym a nowym bankiem. Zapewnia jednoznaczność i bezpieczeństwo przesyłanych danych. Moduł działa zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich.
 • Moduł zapytania o rachunki bankowe dłużników – umożliwia komornikom sądowym i skarbowym elektroniczną komunikację z bankami, co znacząco usprawnia obsługę zajęć. Dzięki temu mogą oni szybko uzyskać od banków informacje na temat rachunków osób, wobec których prowadzona jest egzekucja.
 • Moduł do obsługi sądów i prokuratur – pozwala organom sprawiedliwości pozyskiwać dane chronione tajemnicą bankową, które mogą stanowić materiał dowodowy lub umożliwić realizację zabezpieczenia majątkowego. Są to m.in. informacje o posiadaniu konta w danym banku i wysokości jego salda w dniu złożenia zapytania. Zapytania te mogą dotyczyć osób prawnych lub fizycznych, wobec których prowadzone są postępowania przygotowawcze.
 • Moduł rozrachunku Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT) - umożliwia przekazywanie danych do rozrachunku pieniężnego transakcji zawieranych na rynkach Towarowej Giełdy Energii, pomiędzy IRGiT a bankami prowadzącymi rachunki rozliczeniowe członków tej Izby.

 

Centralna informacja o rachunkach to nowa usługa, bazująca na funkcjonalnościach wykorzystywanych w systemie Ognivo, którą od 1 lipca 2016 r. KIR świadczy bankom i SKOK-om, czyli podmiotom wskazanym przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

Jest to rozwiązanie umożliwiające dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych, „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy. Korzystanie z tego narzędzia jest dla banków i SKOK-ów obligatoryjne.


Centralna informacja pozwala:

 • posiadaczowi rachunku będącemu osobą fizyczną oraz członkowi SKOK – odszukanie własnych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK,
 • osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku po członku SKOK – odszukanie rachunków osoby zmarłej (spadkodawcy), w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK.

Więcej informacji: www.centralnainformacja.pl