Kontakt

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, by odpowiedzieć jak najszybciej na Twoje pytania.

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
801 500 207
(22) 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikim operatora.

Moduły systemu

  • Moduł reklamacji i zapytań – umożliwia elektroniczną wymianę informacji w zakresie realizowanych przelewów między bankami a ZUS czy Pocztą Polską.
  • Moduł monitoringu sald systemów rozliczeniowych – pozwala na sprawdzenie sald banku w ramach systemów rozliczeniowych KIR. Aktualizacja stanu rozliczeń następuje po każdej zmianie.
  • Moduł elektronizacji zgód poleceń zapłaty – obsługuje procesy związane z przyjęciem lub odrzuceniem zgody (odwołania) na obciążenie rachunku z tytułu polecenia zapłaty.
  • Moduł awaryjnego kopiowania plików BIF – umożliwia eksport i import plików BIF do/z bramki FTP w przypadku niedostępności podstawowego łącza transmisji danych. Od 2009 roku moduł ten jest obowiązkowy dla banków jako bezpośrednich uczestników rozliczeń.
  • Moduł do obsługi przenoszenia rachunków i usług płatniczych – pozwala terminowo, sprawnie i bezpiecznie przenosić rachunki klientów pomiędzy dotychczasowym a nowym bankiem. Zapewnia jednoznaczność i bezpieczeństwo przesyłanych danych. Moduł działa zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich.
  • Moduł zapytania o rachunki bankowe dłużników – umożliwia komornikom sądowym i skarbowym elektroniczną komunikację z bankami, co znacząco usprawnia obsługę zajęć. Dzięki temu mogą oni szybko uzyskać od banków informacje na temat rachunków osób, wobec których prowadzona jest egzekucja.
  • Moduł do obsługi sądów i prokuratur – pozwala organom sprawiedliwości pozyskiwać dane chronione tajemnicą bankową, które mogą stanowić materiał dowodowy lub umożliwić realizację zabezpieczenia majątkowego. Są to m.in. informacje o posiadaniu konta w danym banku i wysokości jego salda w dniu złożenia zapytania. Zapytania te mogą dotyczyć osób prawnych lub fizycznych, wobec których prowadzone są postępowania przygotowawcze.
  • Moduł rozrachunku Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT) - umożliwia przekazywanie danych do rozrachunku pieniężnego transakcji zawieranych na rynkach Towarowej Giełdy Energii, pomiędzy IRGiT a bankami prowadzącymi rachunki rozliczeniowe członków tej Izby.