Kontakt

Dział Usług SWIFT
Linia biznesowa rozliczenia sesyjne

tel. 22 545 53 04
e-mail:

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy
o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

SWIFT Service Bureau

Logo usługi SWIFT - KIR SA

Jak uzyskać tańszy dostęp do SWIFTNet? Rozwiązaniem może być SWIFT Service Bureau KIR. SWIFT Service Bureau działa jak bramka między bankiem będącym użytkownikiem SWIFT a siecią SWIFTNet, dostarczając usługi dostępu do sieci SWIFTNet przy wykorzystaniu utworzonej w tym celu infrastruktury teleinformatycznej.

SWIFT Service Bureau oferowane przez KIR to tańsza i bardziej wygodna dla banku droga do uzyskania dostępu do sieci SWIFTNet w Polsce.

 • niższe koszty podłączenia do SWIFTNet – nakłady i koszty związane z infrastrukturą dostępową do sieci SWIFTNet są współdzielone,
 • szybkie i komfortowe wdrożenie – proces podłączenia do SWIFTNet jest realizowany przez ekspertów technicznych z wieloletnim doświadczeniem w zakresie implementacji usług Swift,
 • gwarancja, niezawodność i bezpieczeństwo połączenia z siecią SWIFTNet – KIR jako certyfikowane SWIFT Service Bureau zapewnia infrastrukturę spełniającą wszystkie wymagania SWIFT dotyczące m.in. posiadania ośrodka zapasowego, zdublowanych łączy od różnych dostawców, odpowiednich zabezpieczeń gwarantujących ciągłość świadczonych usług,
 • outsourcing prac związanych z utrzymaniem infrastruktury dostępowej – za zarządzanie infrastrukturą, jej utrzymanie i rozwój odpowiada KIR,
 • najwyższa jakość usług – KIR jest dostawcą usług rozliczeniowych z ponad 20-letnim doświadczeniem oraz instytucją zaufania publicznego.

Korzystając ze statusu SWIFT Service Bureau, KIR jako jedyna firma w Polsce oferuje instytucjom finansowym i przedsiębiorstwom usługę dostępu do sieci telekomunikacyjnej SWIFTNet.

Usługa dostępu do sieci SWIFTNet polega na pośrednictwie KIR w przesyłaniu komunikatów do/z sieci SWIFTNet przy wykorzystaniu infrastruktury teleinformatycznej KIR. Dostęp do SWIFTNet za pośrednictwem KIR można wykorzystać również jako łącze zapasowe na wypadek awarii własnej infrastruktury dostępowej (serwer, aplikacja, łącze). KIR w ramach SWIFT Service Bureau oferuje też usługi konwersji, które mają zastosowanie w przypadku, gdy aplikacja back office klienta nie wspiera (lub wspiera tylko częściowo) formaty SWIFT – MT/MX. W ramach oferowanych usług konwersji KIR umożliwia transformację danych pomiędzy formatami nieswiftowymi (ang. proprietary format) i swiftowymi (MT, MX), wzbogacanie zawartości komunikatów, mapowanie danych.

KIR jako SWIFT Service Bureau oferuje wspólną płaszczyznę systemową w postaci SWIFT Alliance Access (SAA), SWIFT Alliance WebPlatform (SWP), SWIFT Alliance Gateway (SAG), konwertera (IPLA).

Metody podłączenia do SWIFT Service Bureau:

1. Linia dzierżawiona między instytucją finansową a SWIFT Service Bureau.
2. Szyfrowane łącze internetowe typu „Gateway to Gateway”.

Infrastruktura SWIFT Service Bureau w KIR

APLIKACJE + OPROGRAMOWANIE SKŁADAJĄCE SIĘ NA INFRASTRUKTURĘ SSB:

SAA (SWIFT ALLIANCE ACCESS) – aplikacja umożliwiająca tworzenie, modyfikowanie, weryfikację, akceptację i przeglądanie komunikatów
SWP (SWIFT ALLIANCE WEBPLATFORM) – lokalna platforma umożliwiająca dostęp do aplikacji SWIFT Alliance z dowolnego stanowiska roboczego zlokalizowanego w siedzibie banku wyposażonego w przeglądarkę Internet Explorer/ Mozilla Firefox/ Microsoft Edge/ Google Chrome
SAG (SWIFT ALLIANCE GATEWAY) – aplikacja zapewniająca komunikację „single window”
SNL (SWIFTNET LINK) – oprogramowanie zapewniające bezpieczną wymianę komunikatów

METODY POŁĄCZENIA KLIENTA Z SSB/ ADAPTERY:

RAHA – Remote API Host Adapter

SOAP ADAPTER

DFA - Direct FileAct Adapter


HSM (HARDWARE SECURITY MODULE) – urządzenie do przechowywania certyfikatów PKI
ŁĄCZA VPN ALLIANCE CONNECT GOLD pomiędzy SWIFT Service Bureau KIR a siecią SWIFTNet
SSL (SECURE SOCKET LAYER) – protokół służący do bezpiecznej transmisji strumienia danych

 

*APLIKACJE/OPROGRAMOWANIE WCHODZĄCE W SKŁAD INFRASTRUKTURY SSB, WYKORZYSTYWANE PRZEZ KLIENTA 1:
SWP, SAG, SNL
Klient korzysta z własnego interfejsu SAA, który wysyła komunikaty do sieci SWIFTNet za pośrednictwem zainstalowanego w KIR koncentratora komunikatów SAG. Dodatkowo KIR zapewnia dostęp do serwisów udostępnianych w sieci SWIFTNet (np. monitorowanie rachunku w TARGET2) z komputera z przeglądarką Internet Explorer/ Mozilla Firefox/ Microsoft Edge/ Google Chrome w siedzibie klienta (użytkownik WebPlatform).

**APLIKACJE/OPROGRAMOWANIE WCHODZĄCE W SKŁAD INFRASTRUKTURY SSB, WYKORZYSTYWANE PRZEZ KLIENTA 2:
SAA, SWP, SAG, SNL
KIR udostępnia klientowi swój interfejs SAA poprzez stację roboczą w siedzibie klienta ze zdefiniowanym użytkownikiem SWP za pomocą przeglądarki internetowej. Utworzone ręcznie lub przesłane z systemów transakcyjnych komunikaty klienta są automatycznie wysyłane do sieci SWIFTNet.
Dodatkowo KIR zapewnia dostęp do serwisów udostępnianych w sieci SWIFTNet (np. monitorowanie rachunku w TARGET2) ze stacji roboczej w siedzibie klienta, wyposażonej w przeglądarkę internetową Internet Explorer/ Mozilla Firefox/ Microsoft Edge/ Google Chrome.

Dodatkowa opcja: konwersja komunikatów w przypadku klientów posiadających aplikacje back-office generujące komunikaty w formatach nie obsługiwanych przez SWIFT.

***APLIKACJE/OPROGRAMOWANIE WCHODZĄCE W SKŁAD INFRASTRUKTURY SSB, WYKORZYSTYWANE PRZEZ KLIENTA 3:
SAA, SWP, SAG, SNL

KIR udostępnia klientowi swój interfejs SAA poprzez stację roboczą w siedzibie klienta za pomocą przeglądarki internetowej ze zdefiniowanym użytkownikiem SWP. Utworzone ręcznie komunikaty są wysłane do sieci SWIFTNet (usługa dedykowana klientom o niskich wolumenach).

Zalety SWIFT Service Bureau:

 • niższy koszt w porównaniu z innymi metodami dostępu do SWIFTNet,
 • nieograniczone możliwości rozwoju: instytucje finansowe mogą budować własne systemy i aplikacje, korzystając ze standardów oferowanych przez SWIFT,
 • dostępność 24/7 połączona z najwyższym poziomem bezpieczeństwa transmisji danych,
 • możliwość automatyzacji obsługi transakcji dzięki konwersji z formatów nieswiftowych na swiftowe, bez konieczności wprowadzania zmian po stronie aplikacji back-office (usługi konwersji – oferta dodatkowa SWIFT Service Bureau),
 • dwa niezależne skonfigurowane ośrodki teleinformatyczne, które umożliwiają korzystanie ze SWIFTNet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
 • pomoc oraz wsparcie techniczne dla wdrażanych rozwiązań,
 • szkolenia dla użytkowników produktów oferowanych przez Service Bureau,