Kontakt

Dział Usług SWIFT
Linia biznesowa rozliczenia sesyjne

tel. 22 545 53 04
e-mail:

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy
o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

Wsparcie techniczne

usługi SWIFT

KIR zapewnia klientom łatwy dostęp do wysokiej jakości usług konsultacyjnych w siedzibie klienta. KIR oferuje polskim użytkownikom SWIFT możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy technicznej w zakresie instalacji, migracji i bieżącego wykorzystania interfejsów swiftowych po konkurencyjnych cenach. Certyfikowani przez SWIFT eksperci KIR dysponują szeroką wiedzą w zakresie funkcjonalności interfejsów swiftowych (konfiguracja systemu, routing, procedury itd.), integracji z systemami back office banku, a także instalacji i konfiguracji oprogramowania.

 

Katalog usług oferowanych przez KIR:

  • Implementacja oprogramowania swiftowego wdrażanie i upgrade aplikacji wchodzących w skład bankowej infrastruktury dostępowej do sieci SWIFTNet.
  • Prowadzenie projektów migracji bankowej infrastruktury dostępowej do sieci SWIFTNet udzielanie klientom niezbędnej pomocy w przygotowaniach projektów migracji infrastruktury bankowej oraz podczas realizacji poszczególnych jej etapów.
  • Świadczenie usług wsparcia technicznego w ramach podpisanych z klientami kontraktów serwisowych regularne wykonywanie zadań konserwacyjnych na serwerach SWIFT Alliance u klienta, np. migracja do nowej wersji SWIFT Alliance, instalacja poprawek, kwartalne ładowanie plików BIC czy roczna instalacja tablic składni komunikatów swiftowych.
  • Przeprowadzanie szkoleń i konsultacji w zakresie produktów i usług swiftowych organizowanie na wniosek klienta lub grupy klientów szkoleń tematycznych dotyczących produktów, poszczególnych aplikacji lub usług oraz udzielanie konsultacji w zakresie wyboru produktów i usług oraz ich bieżącego wykorzystywania.