Kontakt

Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir

tel. 22 545 55 55
faks: 22 545 55 99
Infolinia: 0 801 500 207

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.

Oddziały i punkty odbioru

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy
o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

Podpis elektroniczny Szafir

Logo Szafir

Zestaw do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Szafir umożliwia komunikację w formie elektronicznej między urzędami a przedsiębiorcami i osobami prywatnymi. Dzięki zestawowi Szafir urząd może skontaktować się ze swoimi klientami za pośrednictwem Internetu – przyjmować wnioski i podania podpisane elektronicznie. Dokumenty zabezpieczone przy użyciu zestawu do e-podpisu zachowują integralność i autentyczność, zyskując tym samym taką samą moc prawną jak ich papierowe odpowiedniki. 

 

Dlaczego warto zakupić nasz zestaw do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Szafir?

 • dostępność – największa w Polsce sieć własnych oddziałów, dzięki czemu każdy bank ma łatwy dostęp do usług związanych z e-podpisem, w tym profesjonalnego doradztwa.
 • wygoda – ponad 700 placówek banków spółdzielczych współpracujących z KIR i wydających zestawy do składania e-podpisu (certyfikaty kwalifikowane), dzięki czemu ich odbiór jest możliwy w całej Polsce.
 • proste procedury – najprostsza procedura wydawania zestawów do e-podpisów, co znacznie skraca czas związany z wdrożeniem rozwiązania w banku.
 • umocowanie prawne – KIR jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju jako kwalifikowany dostawca usług zaufania.
 • elastyczność sprzedaży:
  • możliwość zakupu e-podpisu zarówno online, jak i w oddziale lub u partnera, co pozwala bankowi wybrać metodę zgodną z obowiązującym w nim procesem składania zamówień,
  • zawieranie umów zarówno na czas określony, jak i nieokreślony,
  • możliwość zapłaty po wykonaniu usługi, bez konieczności dokonywania przedpłat,
  • dowóz, instalacja i szkolenie z obsługi certyfikatu na życzenie klienta.

Zestaw do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Szafir to jedyna tego typu usługa oferowana przez instytucję funkcjonującą w ramach sektora bankowego, co potwierdza jej najwyższą jakość i bezpieczeństwo.

KIR oferuje bankom rozwiązanie, które pozwala w komunikacji z klientami zastąpić dokumenty papierowe dokumentami elektronicznymi. Dokumenty w formie cyfrowej są odpowiednio zabezpieczone i mają taką samą moc prawną jak ich papierowe odpowiedniki.

Elektronicznym podpisem bank może zabezpieczać wszystkie informacje przekazywane poprzez bankowość elektroniczną oraz podpisywać umowy kredytowe w wersji elektronicznej. 

Co daje użytkownikom zestaw do składania podpisu elektronicznego Szafir:

 • niezaprzeczalne potwierdzenie tożsamości – nasz kwalifikowany e-podpis Szafir ma taką samą moc prawną jak podpis własnoręczny,
 • integralność – przesyłane drogą elektroniczną informacje podpisane e-podpisem Szafir są chronione przed zmianami,
 • unikatowość podpisu – każdy podpis elektroniczny jest inny dla danego dokumentu i ściśle powiązany z tym, dla którego został utworzony,
 • możliwość potwierdzenia istnienia dokumentu w danej chwili – dokument można dodatkowo oznakować czasem, nadając mu tzw. datę pewną. W stosunku do tak oznaczonego dokumentu można mieć pewność, że istniał w czasie, na który wskazuje ta data.