Kontakt

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
0 801 500 207
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

eArchiwum

Logo eArchiwum

Mniejsze koszty przetwarzania papierowych dokumentów, sprawniejszy obieg dokumentacji bankowej oraz krótszy czas dotarcia do właściwej informacji? To możliwe dzięki eArchiwum – ofercie KIR, która umożliwia archiwizację, przetwarzanie, zarządzanie i udostępnianie różnego rodzaju dokumentacji bankowej zarówno papierowej, jak i elektronicznej.

 

Dzięki eArchiwum:

 • dokumenty są uporządkowane, zabezpieczone i kompletne,
 • dokumenty są łatwo i szybko dostępne,
 • możliwa jest efektywna praca z dokumentami,
 • obniżone są koszty przechowywania, przetwarzania i zarządzania dokumentami,
 • zachowane są standardy przechowywania i przetwarzania dokumentów,
 • zachowana jest zgodność z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w zakresie archiwizacji dokumentów,
 • dokumenty zabezpieczone są przed zniszczeniem lub zgubieniem.

eArchiwum łączy wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę KIR o procesach biznesowych w sektorze finansowym z know-how nowoczesnych usług i technologii.

To kompleksowe rozwiązanie stworzone z myślą o instytucjach finansowych, które umożliwia redukcję kosztów działania banku i zwiększenie jego efektywności.

eArchiwum zapewnia obsługę dowolnego rodzaju dokumentacji bankowej niezależnie od medium, z jakim są związane (papierowym czy elektronicznym), czyli:

 • dokumentacji rozliczeniowej,
 • dokumentacji kredytowej,
 • korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • dokumentacji factoringowej,
 • dokumentacji kart kredytowych,
 • formularzy i kart wzorów podpisów.

Przykładowe rozwiązania:

 • skanowanie dokumentacji kredytowej – skanowanie i indeksowanie dokumentacji kredytowej, jej weryfikacja i kategoryzacja oraz udostępnienie wyników w  uporządkowanej strukturze,
 • digitalizacja kart wzorów podpisów – zeskanowanie bezpośrednio w oddziałach banku lub centrach operacji KIR kart wzorów podpisu zgromadzonych przez bank i udostępnienie ich w postaci elektronicznej,
 • obsługa dokumentacji rozliczeniowej – zamiana informacji zawartej w elektronicznych obrazach dokumentów rozliczeniowych na standardowe komunikaty elektroniczne oraz ich opcjonalne rozliczenie w systemie Elixir,
 • skanowanie zgód poleceń zapłaty – skanowanie i indeksowanie formularzy zgód poleceń zapłaty (i odwołań zgód) oraz automatyzacja zasilania pozyskanymi danymi witryny Ognivo,
 • elektroniczne podpisywanie i dystrybucja umów kredytowych – realizacja elektronicznego podpisywania umów przez jedną lub obie strony, oznakowanie jej znacznikiem czasu oraz przechowywanie umów na serwerach KIR i udostępnianie poprzez portal internetowy,
 • obsługa korespondencji – przychodzącej i wychodzącej, zarówno w postaci korespondencji papierowej, jak również faksów oraz innych mediów informacji.

eArchiwum umożliwia obsługę bankowych procesów back-office z obszarów:

 • skanowania dokumentów;
 • indeksowania oraz weryfikacji i walidacji danych;
 • archiwizacji elektronicznej dokumentacji bankowej;
 • archiwizacji papierowej dokumentacji bankowej;
 • obsługi kancelaryjnej.

Pozwala na różne kombinacje w ramach doboru obszarów funkcjonalnych, a także na dowolne konfigurowanie poszczególnych obszarów.

KIR oferuje swoje rozwiązania w modelu:

 • outsourcingowym – w którym następuje przeniesienie procesu do KIR zaś nasi klienci otrzymują narzędzia do dostępu do dokumentów oraz kontroli jakości pracy KIR;
 • in-house – w którym niektóre elementy procesu są realizowane w całości lub w części przez naszych klientów lub z wykorzystaniem ich infrastruktury kadrowo-teleinformatycznej.