Kontakt

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
0 801 500 207
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

SEPA

Powstanie Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (Single Euro Payments Area – SEPA), a w dalszej perspektywie wstąpienie Polski do strefy euro ma istotny wpływ na funkcjonowanie krajowego systemu rozliczeniowego. KIR we współpracy z bankami, wierzycielami masowymi, a także członkami SEPA Forum Polska podjął działania mające na celu dostosowanie polskiego systemu rozliczeń międzybankowych do nowych standardów.

Pierwszym etapem było udostępnienie uczestnikom systemu Euro Elixir w styczniu 2008 roku SEPA Credit Transfer (SCT) – to paneuropejskie polecenie przelewu. Instrument powiązany jest z paletą usług dodatkowych takich jak moduł konwersji, umożliwiający zmianę formatu przesyłanych komunikatów, czy konsultacje zgodności ze standardami SEPA. Te usługi mają ułatwić bankom jak najszybsze wejście do Jednolitego Obszaru Płatności w euro oraz umożliwić optymalizację kosztów tego procesu.

SEPA Direct Debit (SDD) to drugi europejski instrument, którego wprowadzenie ma ułatwić dostosowanie polskiego systemu rozliczeń międzybankowych do nowych standardów. Od kilku lat prowadzone są analizy bieżących uwarunkowań i przygotowywane jest wdrożenie obsługi komunikatów SDD. Termin i model wdrożenia SEPA Direct Debit (SDD) uzależniony jest przede wszystkim od obowiązujących przepisów, a w szczególności od wprowadzenia tzw. SEPA End-Date na poziomie europejskim. 

W połowie 2018 roku zaplanowane jest wdrożenie w systemie Euro Elixir kolejnej formy płatności w standardzie SEPA – polecenia zapłaty (SDD – SEPA Direct Debit).

Szczegółowy opis zasad obsługi instrumentów SEPA dostępny jest na stronach EPC.