Kontakt

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
0 801 500 207
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

TARGET2

Rozrachunek systemu Euro Elixir – początkowo prowadzony w ramach systemu SORBNET-Euro – od czerwca 2009 roku prowadzony jest na platformie SSP TARGET2 w ramach polskiego komponentu TARGET2-NBP jako tzw. system zewnętrzny (ancillary system). Oznacza to, że do rozrachunku transakcji rozliczonych w systemie Euro Elixir wykorzystywane są specjalne mechanizmy i procedury oraz specjalny interfejs umożliwiający komunikację z platformą SSP.

Rozrachunek transakcji rozliczonych w systemie Euro Elixir przeprowadzany jest w trybie dziennym (zgodnie ze specyfiką dedykowanej procedury). Procedura zakłada realizację rozrachunku transakcji w euro w oparciu o płynność wyodrębnioną na subkontach oraz rachunek techniczny KIR na platformie SSP. Na potrzeby rozrachunku każdy bezpośredni uczestnik systemu Euro Elixir musi mieć otwarte subkonto (dodatkowy rachunek w module płatniczym na platformie SSP TARGET2, powiązany z rachunkiem RTGS), które jest udostępniane KIR.

W ramach systemu Euro Elixir istnieją dwa modele rozrachunku:

  • uczestnictwo bezpośrednie w systemie TARGET2 – wiąże się z koniecznością otwarcia subkonta w systemie TARGET2 na potrzeby rozrachunku rozliczeń własnych i udostępnienie KIR do rozrachunku własnego salda rozliczeniowego,
  • uczestnictwo pośrednie w systemie TARGET2 i otwarcie przez bank pośredniczący (tzw. bank rozrachunkowy, który jest bezpośrednim uczestnikiem systemu TARGET2) subkonta na potrzeby rozrachunku salda rozliczeniowego uczestnika pośredniego.

 
Co ważne, aby uczestniczyć w systemie Euro Elixir, nie trzeba być bezpośrednim uczestnikiem systemu TARGET2 ani funkcjonować na platformie TARGET2.