Kontakt

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, by odpowiedzieć jak najszybciej na Twoje pytania.

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
801 500 207
(22) 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikim operatora.

Elektronizacja zajęć wierzytelności z rachunku bankowego

System teleinformatyczny do obsługi zajęć wierzytelności z rachunku bankowego jest usługą, którą KIR świadczy instytucjom wskazanym przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311).

Zmiany w ustawie, które weszły w życie z dniem 8 września 2016 r., obejmują komorników sądowych, ZUS, administracyjne organy egzekucyjne oraz banki.


System Ognivo do obsługi zajęć wierzytelności z rachunków zapewnia wymianę dokumentów:

  • związanych z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego, pomiędzy egzekucyjnym organem administracyjnym a bankiem,
  • związanych z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego, pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem,
  • związanych z prowadzeniem egzekucji z rachunku bankowego, pomiędzy egzekucyjnym organem administracyjnym a komornikiem sądowym, w tym dotyczących zbiegu egzekucji.

System umożliwia eksport dokumentów w formie schematu XML do systemu teleinformatycznego obsługującego egzekucję administracyjną oraz do systemu teleinformatycznego obsługującego egzekucję komorniczą. Dostęp do pism w postaci plików XML ma wyłącznie uprawniony uczestnik Ognivo (nadawca i odbiorca). Każdy dokument wysyłany do banku jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Założenia nowych funkcjonalności w systemie Ognivo, niezbędnych do obsługi zajęć wierzytelności z rachunku bankowego, zostały opracowywane przez KIR przy współpracy z przedstawicielami banków skupionymi w ramach Komitetu ds. Jakości Usług Finansowych – Grupą Roboczą ds. Optymalizacji Procesu Zajęć Egzekucyjnych przy ZBP, Ministerstwem Finansów – Departamentem Administracji Podatkowej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajową Radą Komorniczą.