Kontakt

Dział Usług SWIFT
Linia biznesowa rozliczenia sesyjne

tel. 22 545 53 04
e-mail:

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy
o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

Dostęp do TARGET2

Usługa umożliwia bankowi, jako bezpośredniemu uczestnikowi systemu TARGET2, dostęp do zintegrowanej platformy technicznej Single Shared Platform (SSP) systemu TARGET2.

W ramach usługi udostępniane są następujące serwisy komunikacyjne SWIFT:

  • SWIFTNet FIN i FIN Copy – służy do przesyłania komunikatów płatniczych i rozrachunkowych,
  • SWIFTNet FileAct – wykorzystywany jest do dystrybucji spisu TARGET2 (directory) i jego aktualizacji oraz przesyłania raportów,
  • SWIFTNet InterAct – umożliwia wymianę komunikatów pomiędzy uczestnikiem a systemem TARGET2 w czasie rzeczywistym w celu monitorowania ryzyka kredytowego, zarządzania płynnością lub zabezpieczania,
  • SWIFT WebAccess umożliwia bezpieczny, oparty na przeglądarce internetowej dostęp do serwisu TARGET2 oraz zapewnia dostęp do modułu ICM ze stanowiska komputerowego wyposażonego jedynie w przeglądarkę Internet Explorer/ Mozilla Firefox/ Microsoft Edge/ Google Chrome ze zdefiniowanym użytkownikiem platformy webowej będącej częścią infrastruktury SWIFT Service Bureau KIR; pozwala uczestnikom na sprawdzanie informacji dotyczących bieżącej płynności, monitorowanie kolejki płatności oraz statusu systemu.