Kontakt

Dział Usług SWIFT
Linia biznesowa rozliczenia sesyjne

tel. 22 545 53 04
e-mail:

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy
o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

Dostęp do usług biznesowych

Za pośrednictwem infrastruktury SWIFT Service Bureau KIR zapewnia bankowi dostęp do wielu usług finansowych w sieci SWIFTNet (SWIFT Secure IP Network), takich jak np. SWIFTNet Cash Reporting.

SWIFTNet Cash Reporting powstała w odpowiedzi na potrzebę wymiany w czasie rzeczywistym informacji o stanie gotówki na rachunkach prowadzonych w różnych instytucjach.

SWIFTNet Cash Reporting umożliwia:

Dostawcom usługi (Service Providers):

 • zdobycie przewagi konkurencyjnej przez oferowanie klientom zaawansowanych usług,
 • podniesienie poziomu zadowolenia klienta przez punktualne udostępnianie informacji właścicielom rachunków,
 • usprawnienie zarządzania ryzykiem rozliczeniowym poprzez dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o saldach na różnych rachunkach w skali globalnej.

Odbiorcom usługi (Service Users):

 • udoskonalenie monitorowania pozycji gotówkowych w skali globalnej,
 • dokładniejsze wyliczanie globalnego zaangażowania i większą przejrzystość ryzyka rozliczeniowego,
 • poprawienie wykrywalności błędów i udoskonalenie procesów obsługi błędów,
 • poprawienie operacyjnej wydajności i skrócenie procesów reklamacyjnych,
 • wzrost poziomu przetwarzania bezpośredniego (STP) i pełne zautomatyzowanie cyklu transakcji płatniczej.

Korzyści SWIFTNet Cash Reporting w różnych obszarach zarządzania gotówką:

 • Zarządzanie płynnością dostęp do pewnej i precyzyjnej informacji o statusie transakcji oraz o saldach na rachunkach przed zamknięciem systemów rozliczeniowych, umożliwia usprawnienie zarządzania płynnością a w konsekwencji zmniejszenie potencjalnych kar za przekroczenie stanu konta i/lub kosztów utraconych korzyści.
 • Zarządzanie ryzykiem dostęp do informacji o rachunku nostro w czasie rzeczywistym pozwala bankom na monitorowanie w czasie rzeczywistym ich faktycznego zaangażowania u innych instytucji finansowych lub klientów. Dzięki temu w znacznym stopniu maleje ryzyko rozliczeniowe oraz kredytowe. Banki zyskują także możliwość lepszego zarządzania ryzykiem wykonawczym i związanym z utratą reputacji.
 • Obsługa wyjątków wcześniejsze wykrycie niezgodności (np. transakcje zablokowane lub oczekujące w kolejce) znacznie ułatwia i skraca proces jej usunięcia. Dzięki malejącej liczbie otrzymywanych zapytań maleją koszty banku i rośnie poziom zadowolenia klienta.
 • Poszerzenie oferty dla klientów użytkownicy mogą zastosować informację o rachunku nostro w czasie rzeczywistym w celu przyspieszenia czasu świadczenia usługi dla ich własnych klientów korporacyjnych lub innych instytucji finansowych.
 • Doskonalenie procesów informacja o rachunku nostro w czasie rzeczywistym umożliwia bankom przeprowadzenie wewnętrznej zmiany strukturalnej procesów back-office prowadzącej do znacznych oszczędności.

SWIFT