Kontakt

Dział Usług SWIFT
Linia biznesowa rozliczenia sesyjne

tel. 22 545 53 04
e-mail:

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy
o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

Dostęp zapasowy

KIR może pośredniczyć w elektronicznym przesyłaniu komunikatów z siedziby banku do sieci SWIFTNet w przypadku awarii infrastruktury dostępowej wykorzystywanej do wymiany informacji finansowej z systemami rozliczeniowymi (SORBNET2, TARGET2, Elixir, Euro Elixir) oraz w ramach tzw. bankowości korespondenckiej.

KIR udostępnia infrastrukturę SWIFT Service Bureau pozwalającą na korzystanie ze wszystkich mechanizmów transferu danych w sieci SWIFTNet – FIN, FileAct, InterAct i WebAccess.

Przesyłanie komunikatów do systemów SORBNET2 / TARGET2 i bankowości korespondenckiej

Przesyłanie do SWIFT Service Bureau komunikatów utworzonych w banku odbywa się za pomocą:

  • dedykowanego łącza działającego w ramach sieci Extranet (dla celów usługi może być wykorzystana infrastruktura teleinformatyczna utworzona na potrzeby systemu Elixir),  
  • internetowego łącza działającego w trybie „Gateway to Gateway”, szyfrowanego w oparciu o router CISCO i protokół IPSEC.

Wybór łącza i jego przepustowości leżą w zakresie odpowiedzialności banku. Koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem łącza ponosi bank.

infrastuktura KIR

KIR udostępnia klientowi swój interfejs SWIFT Alliance Access (SAA), załadowane z systemów biznesowych komunikaty klienta są automatycznie wysyłane do sieci SWIFTNet. Aplikacja SAA jest wyposażona w interfejs Automated File Transfer (AFT) umożliwiający wymianę plików z komunikatami pomiędzy aplikacjami biznesowymi Klienta i SAA.

System biznesowy klienta umieszcza pliki do wysłania w odpowiednim katalogu na serwerze SFTP. Następnie zgodnie z ustalonymi regułami routingu komunikatów w sieci SWIFTNet są one przesyłane w sposób automatyczny do SWIFT. W regułach routingu można, poza przesłaniem komunikatów do sieci SWIFTNet, dodatkowo określić sposób wydruku wszystkich lub określonej grupy komunikatów na drukarce znajdującej się w siedzibie klienta. Kopie komunikatów w wersji tekstowej można również zapisać w tzw. archiwum w celu późniejszego wykorzystania.

Analogicznie w sposób zautomatyzowany i określony regułami routingu dla komunikatów przychodzących pliki przychodzące z sieci SWIFTNet zapisywane są w odpowiednim katalogu na serwerze SFTP z możliwością automatycznego wydruku ich na drukarce, przesłania do systemu biznesowego.

Przesyłanie transakcji do systemu Elixir / Euro Elixir:

  • KIR umożliwia bankowi przesyłanie transakcji kierowanych do systemu Elixir / Euro Elixir z wykorzystaniem sieci SWIFTNet
  • Transakcje do/z systemu Elixir / Euro Elixir przesyłane są za pośrednictwem infrastruktury swiftowej banku i sieci SWIFTNet w postaci plików, z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego FileAct.

przesyłanie informacji Elixir/Euro Elixir

Usługa wymaga rejestracji banku w MI-CUG KIR i skorzystania z usługi Bulk Payments (SnF) by KIR.