Kontakt

Dział Usług SWIFT
Linia biznesowa rozliczenia sesyjne

tel. 22 545 53 04
e-mail:

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy
o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

Usługi konwersji

Usługi konwersji oferowane przez KIR mają zastosowanie, gdy aplikacja back office klienta nie wspiera formatów SWIFT – MT/MX lub wspiera je tylko częściowo. Umożliwiają one automatyzację obsługi transakcji przesyłanych pomiędzy aplikacjami back office a siecią SWIFTNet poprzez udostępnienie platformy integracyjnej w ramach infrastruktury SWIFT Service Bureau.

W ramach oferowanych usług integracyjnych KIR umożliwia:

  • transformację danych pomiędzy formatami nieswiftowymi i swiftowymi (MT, MX),
  • agregację i dezagregację komunikatów,
  • kontrolę duplikatów komunikatów,
  • walidację danych transakcyjnych zgodnie z wyznaczonymi przez klienta kryteriami/ regułami SWIFT,
  • mapowanie danych,
  • wzbogacanie zawartości komunikatów,
  • kopiowanie danych do katalogów do zewnętrznego przetwarzania,
  • szyfrowanie przesyłanych danych,
  • monitorowanie statusu przesłanych i otrzymanych danych biznesowych z aplikacji biznesowej do/z SWIFT,
  • konfigurowanie i zarządzanie połączeniami z jedną lub wieloma aplikacjami biznesowymi z wykorzystaniem plików.