Kontakt

Dział Usług SWIFT
Linia biznesowa rozliczenia sesyjne

tel. 22 545 53 04
e-mail:

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy
o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

Usługi Swift

Logo Usługi Swift

KIR będąc partnerem usługowym SWIFT SCRL, oferuje bankom usługi związane z udostępnianiem i obsługą łączy do sieci SWIFTNet (SWIFT Service Bureau) i wsparciem technicznym przy realizacji projektów IT związanych z infrastrukturą swiftową banków.

SWIFT SCRL (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Limited Liability Cooperative Society) jest międzynarodową organizacją, której właścicielami są instytucje finansowe, dostarczającą bezpieczne i zestandaryzowane usługi w zakresie przesyłania drogą telekomunikacyjną komunikatów finansowych (FIN, FileAct, InterAct, WebAccess) pomiędzy bankami i innymi użytkownikami SWIFT.

Ponadto SWIFT oferuje bankom i innym uczestnikom rynku finansowego rozwiązania biznesowe poprawiające zarządzanie płynnością, zapewniające standaryzację i automatyzację procesów biznesowych.

Należą do nich m. in. :

  • SWIFTNet Cash Reporting – dostęp do informacji o rachunkach w czasie rzeczywistym, 
  • SWIFTNet Funds – standaryzacja i automatyzacja wszystkich procesów powiązanych z obsługą funduszy inwestycyjnych,
  • SWIFTRef bazy zawierające dane referencyjne związane z obsługiwanymi płatnościami, których zastosowanie wspiera automatyzację, redukcję kosztów i kontrolę realizowanych transakcji,
  • Sanctions Screening usługa umożliwiająca filtrowanie transakcji przesyłanych za pośrednictwem SWIFTNet pod kątem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • rozwiązania z zakresu business intelligence, jak np. Watch Analysers  narzędzia umożliwiające analizowanie informacji związanych z transakcjami swiftowymi.